boo(s)tcamps bij SWDSH

Sportjeal heeft een programma ontwikkeld dat beweging (bootcamp met een twist) gebruikt om moeilijk bereikbare doelgroepen in beweging te krijgen.

Waarmee we beweging aanzien in de breedste zin van het woord. Beweging is voor ons de tool om het individu verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Boostcamp® is die extra lading die wij meegeven.

Dit programma is geschreven vanuit de wetenschap dat beweging echt het brein aan het werk zet en dus ook zal zorgen dat emoties los zullen komen. Zodra dat gebeurt leren we iemand hoe zelf het heft in handen te nemen en met zijn of haar leven aan de slag gaan, samen met de ondersteuning van een team en andere tieners met dezelfde omstandigheden/ervaringen.

Sportjeal stelt zich wel de vraag waarom iemand niet beweegt. Dat heeft vaak dieperliggende redenen, die een sporttrainer alleen niet kan aanpakken. Daarom vinden we het belangrijk dat als het programma eenmaal goed staat en aanslaat, dat er vervolg gegeven wordt aan die beweging.

Dit vervolgprogramma gaan we dus in een latere fase ook aanbieden omdat dit een doorslaggevende factor gaat zijn voor het voortzetten van het bewegen/sporten bij deze doelgroep.

De sportieve les

Er wordt steeds gestart met een blok van 10 lesweken van maximaal anderhalf uur per les in de week. Het is aangetoond dat om een veranderingen tot stand te kunnen laten komen er een minimum van 10 tot 12 weken nodig voor is. Per groep is er een maximum van 10 deelnemers, dit omdat persoonlijke aandacht te kunnen waarborgen. Die aandacht is voor deze doelgroepen van groot belang om hen een goede ontwikkeling te kunnen geven op alle vlakken.

De voorbereiding van deze lessen gebeurt door een professionele fitnesscoach. Deze zorgt voor een sportief einddoel per blok van 10 lessen, wat uiteraard in de praktijk vooraf getoetst wordt aan de fitheid van de deelnemers. Dit doel is van waarde bij het invullen van hun persoonlijke agenda.

De persoonlijke planner

De meerwaarde van de sportlessen is de persoonlijke planner. Dit is een middel dat gaat helpen om per blok een sportief hoofddoel (macrodoel) op te schrijven, en dit dan vervolgens in kleine dagelijkse stappen te gaan opdelen (microdoelen). Er wordt begonnen met het sportieve einddoel, maar de bedoeling is dat er al gauw vanuit de deelnemers persoonlijke doelen naast komen te staan. Door deze te bespreken in groep en met de trainer kan iedereen helpen om de kleine dagelijkse doelen helder te hebben en hen hierin te ondersteunen. Samen bereik je meer!

Daarnaast is deze planner ook een evaluatie-dagboek waarin ze hun positieve ervaringen en geleerde lessen kunnen neerzetten, die hen dan weer kan helpen om het microdoel voor de volgende dag neer te zetten.

Kortom deze planner moet een persoonlijke tool worden die de deelnemer gaat helpen inzien dat elke stap, hoe klein ook, hen helpt in hun ontwikkeling en dat ze deze als groots mogen ervaren.

Meetmethode

Deze wordt opgesplitst en neergelegd bij alle betrokken partijen. Succes van dit hele verhaal is namelijk niet alleen afhankelijk van de trainer en de sporter, maar ook begeleiders – ouders – coachen – zijn betrokken in het succes van dit verhaal.


Heeft u ook interesse in een boo(s)tcamp bij u op school of in de vereniging. We komen graag een keer bij u langs om te bespreken wat mogelijk is.

SWSDH heeft de eerste boo(s)tcamps ingekocht om tieners die niet sporten in beweging te krijgen. We starten hiermee in januari 2018.

 
 
SJA_nieuwlogo.png
 
SJA_logoSWSDH.png