De Speeltuin

Steeds meer valt te lezen hoe belangrijk spelen is voor kinderen. Spelen zorgt namelijk voor ontdekken en ontdekken zorgt voor ontwikkelen. Kinderen de kans geven om volledig te ontwikkelen, betekent dus dat we ze moeten laten ontdekken en dat gaat heel natuurlijk via spel.

Vanuit Sportjeal bieden we verenigingen en scholen onze kennis om speeltuinen of spelend ontdekken te installeren binnen de bekende omgeving.

Bij verenigingen zorgt dit aanbod op een vergroting van hun potentieel ledenaantal. Daarnaast krijgen ze hier een goeie basis tot motorisch volledige ontwikkeling in latere fasen van hun groei. Dit is voor verenigingen vandaag de dag een belangrijke aanvulling, omdat kinderen steeds meer in een zitcultuur terecht komen, waardoor de motorische achterstand gemiddeld groter wordt. Dit zijn moeilijke problematieken die voor de gemiddelde vrijwilliger binnen de vereniging erg moeilijk te handelen zijn.

Bij scholen kunnen we helpen in het verbreden van hun ontwikkelingsaanbod. Door extra aandacht te hebben voor beweging en dit een natuurlijke plek te geven binnen het gebouw en de omgeving, creëren we bewegings- of ontdekkingsplekken voor de kindjes.

De peutertuin en kleuterklas

De peutertuin is gericht op kindjes tussen 2 en 4 jaar oud, de kleuterklas is gericht op kindjes tussen 4 en 6 jaar oud.

In beide gebruiken we dezelfde principes, maar focussen we uiteraard op de ontwikkelingsleeftijd.

Onze trainers die hier werken zijn allemaal opgeleid in het goed opzetten van de speeltuinen en het meenemen van de ouders, leraren en kindjes in de spelelementen. Sportjeal vindt het namelijk enorm belangrijk dat op een goeie professionele manier gewerkt wordt. Dit geeft vertrouwen en zorgt ook voor de juiste input op de juiste momenten.

Interesse in een speeltuin bij u op school of in de vereniging? Neem contact met ons op en we helpen u graag!