Sportinnovator

Naam
Sportinnovator 

Thema
Sportactiviteiten: innovatie en ontwikkeling

Doelstelling
In opdracht van Minister Schippers van VWS heeft het Topteam Sport de Kennis- en innovatieagenda sport 2015-2020 opgesteld. In de agenda is de ambitie geformuleerd om het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten: voor de sport maar ook voor de wetenschap, economie en maatschappij. Om dit te realiseren is het programma Sportinnovator opgezet waarin samenhangende programmalijnen worden uitgevoerd.

Voorwaarden
Er kunnen aanvragen worden ingediend voor de volgende onderwerpen:

- Sportinnovator centra
De call van 2016 is de laatste open ronde voor centra om aan te sluiten bij het ecosysteem van Sportinnovator centra. Het Topteam Sport is op zoek naar centra die qua expertise, partnership, thema’s en takken van sport complementair zijn aan de huidige Sportinnovator centra.

- De Nationale Sportinnovator Prijs
Het Topteam Sport wil met de prijs stimuleren dat vernieuwende ideeën in de sport ontstaan. De prijs is een samenwerking tussen Sportinnovator en de Nationale Sportinnovatieprijs die jaarlijks werd georganiseerd door InnoSportNL, Sports & Technology en Arko Sports Media. Winnaars ontvangen financiering om hun idee verder uit te werken tot een werkend prototype of voor het vermarkten van hun reeds ontwikkelde innovatie.
Winnaars ontvangen financiering om hun idee verder uit te werken tot een werkend prototype of voor het vermarkten van hun reeds ontwikkelde innovatie.

Relevantie
Donaties voor het projecten en activiteiten die duurzaam fysieke bewegen/sport stimuleren. 

Instrument
Financiële bijdrage

Budget
Voor de Sportinnovator prijs is in 2016 totaal 300.000 euro beschikbaar. Voor het programma Sportinnovator is in totaal €2 miljoen beschikbaar.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

Looptijd
2015 - 2020

Indieningstermijn
Indieningstermijn voor 2016 is verlopen. In 2017 weer nieuwe mogelijkheden.

Subsidiegever
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de Sportinnovator prijs.

Klik hier voor meer informatie over het programma Sportinnovator.  

Contact
ZonMw
S. Maroun Nader
Telefoonnummer: (070) 349 52 46
E-mail: sportinnovatie@zonmw.nl

Line De Vos