Vitaal Gelderland

Naam
Vitaal Gelderland

Profiel
Sport, sportactiviteiten

Thema
Vitaliteit

Doelstelling
Het doel van de Subsidieverordening vitaal Gelderland is het stimuleren van een vitaal, groen en leefbaar platteland. 

Voorwaarden
Subsidie wordt verleend voor activiteiten die passen binnen de volgende beleidsvelden: 

 • 1. Milieu, water, landelijk gebied: 
  - Klimaat;
 • 2. Provinciaal meerjarenprogramma vitaal platteland en plattelandsontwikkelingsprogramma: 
  - Mobiliteit, economie, ruimtelijke ontwikkeling:
 • 3. Sociaal economisch beleid;
 • 4. Ruimtelijke ontwikkeling;
 • 5. Tijdelijke maatregelen ter stimulering van de economie;
 • 6. Sport.
 • 7. Wonen, sociaal, cultuur, jeugd: 
  - Cultuur; 
  - Sociaal & jeugd; 
  - Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie;
 • 8. Programma Thuisgeven in Gelderland; 
  - Grensoverschrijdende samenwerking en cofinanciering:
 • Regionaal programma EFRO Oost-Nederland 2007-2013;
 • Europese territoriale samenwerking: Structuurfondsen;
 • Samenwerking Gelderland-Lubelski;

 

Relevantie
Sport als middel voor stimulering van een vitaal platteland

Instrument
Subsidie

Budget
Per onderdeel bepaald. 

Bijdrage
Per onderdeel bepaald. 

Looptijd
26-10-2010 - onbepaald. 

Indieningstermijn
Via aanvraagformulier

Subsidiegever
Provincie Gelderland

Informatie
Klik hier voor meer informatie

Contactpersoon
Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG ARNHEM
NEDERLAND
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Tel: +31 (0)26 359 91 11

Line De Vos