Europese migratiefondsen

Naam
Europese migratiefondsen

Thema
Integratie, participatie van doelgroepen, integratie

Doelstelling
Per 1 januari 2014 is de nieuwe begrotingsperiode van de Europese Unie gestart. Deze duurt 7 jaar: van 2014 tot 2020. Met ingang van 2014 worden de 4 migratiefondsen vervangen door 2 nieuwe Europese fondsen. Dit zijn het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de interne Veiligheid (ISF).

Voorwaarden 
Per fonds aparte voorwaarden

Relevantie
Bij deze subsidieregeling gaat het om het bestrijden van sociale uitsluiting en het bevorderen van participatie en integratie bijvoorbeeld in wijken. Sportprojecten die dit beogen, kunnen een beroep doen op dit programma.

Instrument 
subsidie

Budget
Voor Nederland is het totale budget van 2014-2020 €100 miljoen

Bijdrage
Voor Nederland zijn enkele miljoenen per jaar van dit bedrag beschikbaar. Het precieze bedrag per subsidiejaar kunt u vinden in de jaarprogramma’s van de fondsen.

Looptijd
eind 2014-2020

Indieningtermijn
Doorlopend

Subsidiegever
Het Europa fonds (In Nederland beheert het Programmasecretariaat Europese Fondsen van het ministerie van BZK de migratiefondsen.) 

Informatie
Klik hier voor meer informatie

Contact
Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Telefoonnummer: 070-315 21 93

Line De Vos