Fonds Gehandicaptensport

Naam
Fonds Gehandicaptensport

Thema
Sportactiviteiten: doelgroepen, gehandicapten


Doelstelling
Bij Fonds Gehandicaptensport kunnen lokale verenigingen een start- en/of stimuleringssubsidie aanvragen ten hoeve van aangepast sporten. Een subsidie die sport mogelijk maakt voor mensen met een handicap op lokaal niveau.

Voorwaarden
De volgende projecten ter stimulering van sport voor mensen met een handicap komen in aanmerking voor een financiële bijdrage, op voorwaarde dat een structureel aanbod wordt ontwikkeld of in ontwikkeling is:

  • Werven en behouden van leden
  • Het werven van vrijwilligers en kader
  • Sportvervoersregeling
  • Sport- en spelmateriaal
  • Sportevenementen en toernooien met als doel instroom van sporters met een handicap
  • Voorzieningen en aanpassingen aan de accommodatie
  • Innovatieve projecten

Relevantie
Projecten die zich richten op gehandicaptensport kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.

Instrument
Subsidie

Budget
Jaarlijks budget van €1 miljoen

Bijdrage
De hoogte van de bijdrage wordt aan de hand van de aanvraag bepaald. De bijdrage zal per aanvraag kunnen verschillen, afhankelijk van de aard en het specifieke karakter van het materiaal en het aantal potentiële gehandicapte gebruikers hiervan. De aangevraagde subsidie is maximaal €5.000,- voor een periode van maximaal 3 jaar en dient bestemd te zijn ter dekking van de meerkosten verbonden aan de aanschaf of de activiteit. Ga voor meer informatie naar de richtlijnen en het aanvraagformulier. 
Mail: subsidies@fondsgehandicaptensport.nl

Looptijd
Onbepaald

Indieningtermijn
Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend middels een aanvraagformulier. Aanvragen dienen vooraf te worden ingediend.

Subsidiegever
Fonds Gehandicaptensport

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie.

Contact
Fonds Gehandicaptensport
Telefoon: (+31) 020 737 21 70
E-mail: info@fondsgehandicaptensport.nl

Line De Vos