Gelderland Sport

Thema 
Sportactiviteiten: recreatieve sport, prestatie- en topsport, evenementen, innovatie en ontwikkeling
Maatschappij: sociaal, wijkfunctie, leefbaarheidbevorderen

Doelstelling
De afgelopen jaren heeft Gelderland flink geïnvesteerd in een bruisend sportklimaat met prachtige accommodaties. Ook de komende jaren hebben is er veel aandacht voor sport in al zijn facetten. Er wordt ingezet op drie belangrijke thema’s waarbij er ook aandacht is voor sporters met een beperking:

1. Economische kracht van sport
Sportevenementen zijn niet alleen goed voor de sport en beleving, maar kunnen ook een grote economische spin-off genereren voor Gelderland. Tot 2019 wil de provincie 80 grote sportevenementen naar Gelderland halen. Hierbij ligt de focus voornamelijk op de kernsporten atletiek en wandelen, judo, paardensport, tennis, volleybal en de wielersport. Naast de Giro in 2016 staan ook evenementen als het WK Jonge Paarden en misschien wel hetEK Indoor Atletiek in 2019 op de Gelderse Sportkalender.

2. Maatschappelijke kracht van sport
De provincie wil graag de maatschappelijke functie van sportverenigingen en –parken in dorpen en wijken van steden versterken en toekomstbestendig maken door middel van de open club gedachte. Hier bestaat geen vaste formule voor, maar centraal staat wel dat sportverenigingen verbindingen zoeken met bijvoorbeeld andere sportverenigingen, maatschappelijke en zorgorganisaties,  scholen en ondernemers. Ook wordt ervoor gezorgd dat (buiten) ruimtes aantrekkelijker worden om te sporten en te bewegen. Zo kan de kwaliteit vanroutenetwerken voor de fiets-, wandel- en paardensport worden verbeterd en worden leegstaande gebouwen (tijdelijk) geschikt gemaakt voor sportactiviteiten.

3. Sportieve kracht door excellente prestaties
Sporttalenten kunnen op steun van de provincie rekenen. De steun richt zich voornamelijk op de begeleiding van sporttalenten met een status. Die coaching is gericht op presteren, school en welzijn. Ook worden talenten en toppers ingezet als Gelderse ambassadeurs en worden talenten geworven in aangepaste sport.

Voorwaarden
Subsidie kan worden aangevraagd voor sportevenementen binnen de kernsporten. Hierbij gaat het om sportevenementen op (inter)nationaal niveau voor atletiek, judo, tennis, paardensport, volleybal en wielersport. Het evenement moet opgenomen zijn op de Gelderse evenementenkalender. Ook voor activiteiten die bijdragen aan de toepassing van innovatie op het gebied van top- en breedtesport in Gelderland staat de subsidieregeling open. Mocht u vragen over hebben, neem dan contact met op met de provincie Gelderland.

Relevantie
Sport als instrument om Gelderland aantrekkelijker en vitaler te maken.

Instrument
Subsidie

Budget
Provinciale Staten Gelderland trekken €25 miljoen uit voor uitvoering de drie thema's tussen 2016 en 2019.

Bijdrage
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

Looptijd
2016-2019

Indieningtermijn
Neem contact op met de kernsportfunctionaris of contactpersoon.

Subsidiegever
Provincie Gelderland

Meer informatie 
Klik hier voor meer informatie

Contact
Provincieloket
Telefoonnummer: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Line De Vos