Gemeentelijke Accomodatiesubsidie

Naam

Gemeentelijke Accommodatiesubsidie

  

Thema

Randvoorwaarden: Accommodatie

 

Doelstelling

Een aantal gemeenten heeft subsidies om accommodaties van sportverenigingen te verbeteren (over het algemeen valt de kantine hierbuiten). Gemeenten kunnen voor dit doel investeringssubsidies en jaarlijkse subsidies inrichten. Er zijn ook gemeenten die financiële ondersteuning met betrekking tot accommodaties verwerkt hebben in de reguliere subsidies.

 

Voorwaarden

Afhankelijk van de geldende voorwaarden in de betreffende gemeente.

 

Relevantie

Gemeenten ondersteunen sportaccommodaties. Daarbij kan het zowel om het beheer, investeringen als onderhoud gaan.

 

Instrument

Subsidie

 

Budget

Afhankelijk van de betreffende gemeente

 

Bijdrage

Per gemeente verschillend. De hoogte van de subsidie is daarnaast afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

 

Looptijd

Deze subsidies zijn eenmalig of worden van jaar tot jaar verleend.

 

Indieningtermijn

Afhankelijk van de afspraken die gelden in de betreffende gemeente.

 

Subsidiegever

Gemeenten

 

Meer informatie

Gemeentelijke website

 

Contact               

Beleidsmedewerker Sport van de betreffende gemeente

Line De Vos