Gemeentelijke projectsubsidie

Naam

Gemeentelijke Projectsubsidies

 

Thema
Sportactiviteiten
Maatschappij

 

Doelstelling

Projectsubsidies zijn subsidies voor eenmalige activiteiten van organisaties die een rechtspersoon zijn (stichtingen, verenigingen, coöperaties) en die geen winstoogmerk hebben. Subsidies worden toegekend op basis van het geldende beleid zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In de zogeheten Projectsubsidie Verleningsbeschikking wordt beschreven welke activiteiten – en daaraan gekoppelde producten en prestaties – voor subsidie in aanmerking komen.

 

Voorwaarden

Afhankelijk van de geldende voorwaarden in de betreffende gemeente

 

Relevantie

Afhankelijk van de gemeente kunnen diverse projecten op sportgebied gesubsidieerd worden.

 

Instrument

Subsidie

 

Budget

Afhankelijk van de betreffende gemeente

 

Bijdrage

Per gemeente verschillend. De hoogte van de subsidie is daarnaast afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

 

Looptijd

Deze subsidies zijn meestal eenmalig.

 

Indieningtermijn

Afhankelijk van de afspraken die gelden in de betreffende gemeente

 

Subsidiegever

Gemeenten

 

Meer informatie

Gemeentelijke website

 

Contact
Beleidsmedewerker Sport van de betreffende gemeente

Line De Vos