Gemeentelijke Regelingen Deskundigheidsbevordering

Naam

Gemeentelijke regelingen Deskundigheidsbevordering

  

Thema
Randvoorwaarden: scholing
Organisatie: personeel

 

Doelstelling
Sportverenigingen zijn vaak verantwoordelijk voor het eigen beleid ten aanzien van de deskundigheid en bekwaamheid van de aangesloten vrijwilligers. Een gemeente kan de verantwoordelijkheid nemen door in het gemeentelijk beleid op te nemen dat er subsidie beschikbaar is voor vrijwilligers die hun deskundigheid willen ontwikkelen. Daarnaast kan de gemeente zorgen voor publiciteit en aandacht voor het scholingsaanbod. Een aanbod zou kunnen bestaan uit workshops, presentaties, cursussen of platformbijeenkomsten (bijvoorbeeld voor kennisdeling tussen penningmeesters of secretarissen). Gemeenten kunnen dit aanbod ondersteunen door financiële middelen. Zij krijgen hiervoor geld vanuit het gemeentefonds. Er zijn ook gemeenten waar deskundigheidsbevordering een component is van de reguliere subsidies. Subsidie is ook mogelijk voor het ontwikkelen van beleid en wervingsplannen voor nieuwe vrijwilligers.
  

Voorwaarden

Afhankelijk van de geldende voorwaarden in de betreffende gemeente.

 

Relevantie

Deze gemeentelijke regelingen verstrekken subsidie om bijvoorbeeld het kader te versterken, arbitrage en jury bij te scholen, vrijwilligers te scholen enzovoort.

 

Instrument

Subsidie

 

Budget

Afhankelijk van uw gemeente

 

Bijdrage

Per gemeente verschillend. De hoogte van de subsidie is daarnaast afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

 

Looptijd

Deze subsidies zijn meestal eenmalig.

 

Indieningtermijn

Afhankelijk van de afspraken die gelden in de betreffende gemeente

 

Subsidiegever

Gemeenten

 

Meer informatie

Gemeentelijke website

 

Contact               

Beleidsmedewerker Sport van de betreffende gemeente

Line De Vos