Gemeentelijke Regelingen Waardering / Instanthouding

Naam

Gemeentelijke regelingen Waardering/instandhouding

  

Thema
Sportactiviteiten: doelgroepen beleid
Organisatie: financiën, administratie

 

Doelstelling

Een aantal gemeenten heeft financiële regelingen voor activiteiten die het gemeentebestuur voor haar inwoners belangrijk vindt. Financiële steun uit hoofde van deze regelingen wordt verstrekt aan instellingen met een eenduidige, concrete en eenvoudig controleerbare doelstelling.

 

Voorwaarden

Afhankelijk van de geldende voorwaarden in de betreffende gemeente

 

Relevantie

Deze regelingen zijn vrij algemeen en kunnen betrekking hebben op de administratie en financiën van sportverenigingen of activiteiten die zich richten op bepaalde doelgroepen zoals jeugd en ouderen.

 

Instrument

Subsidie

 

Budget

De hoogte van de subsidies is niet afhankelijk van de daadwerkelijke kosten van de activiteiten, maar van een bedrag per lid en/of een standaard basisbedrag.

 

Bijdrage

Per gemeente verschillend. De hoogte van de subsidie is daarnaast afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

 

Looptijd

Deze subsidies zijn eenmalig of worden van jaar tot jaar verleend.

 

Indieningtermijn

Afhankelijk van de afspraken die gelden in de betreffende gemeente

 

Subsidiegever

Gemeenten

 

Meer informatie

Gemeentelijke website

 

Contact
Beleidsmedewerker Sport van de betreffende gemeente

Line De Vos