Het Schipholfonds

Naam
Het Schipholfonds

Thema
Sportactiviteiten: recreatieve sport
Maatschappij: gezondheid, beweegnorm activeren, duurzaamheid

Doelstelling
Het Schipholfonds wil in de directe omgeving van Amsterdam Airport Schiphol een bijdrage leveren om sportief bewegen te bevorderen. De doelgroep is zelfstandige verenigingen, scholen, stichtingen en andere organisaties binnen het werkgebied van het Schipholfonds. De aanvraag moet zijn toegespitst op de stimulering van duurzaam fysiek bewegen/sporten. Uitsluitend deze aanvragen worden in behandeling genomen. Sportief bewegen brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, gezondheid, integratie en verbroedering. Het bestuur van het Schipholfonds kijkt daarbij vooral naar doel, bereik, inzet vrijwilligers, duurzaamheid, andere sponsoring en zelfwerkzaamheid. Het Schipholfonds vindt het belangrijk om ook projecten op het gebied van bewegen voor minder validen te ondersteunen.

Voorwaarden
In het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

 • maakt direct sportief bewegen mogelijk;
 • zorgt ervoor dat meer mensen méér en beter kunnen bewegen;
 • is duurzaam in levensduur en milieuvriendelijk;
 • is openbaar toegankelijk;
 • wordt gedragen door een grote eigen inbreng, d.m.v. vrijwilligers, zelfwerkzaamheid, acties, e.d.;
 • heeft een groot bereik en is van betekenis in de omgeving;
 • kan niet worden gerealiseerd zonder een bijzondere donatie van het Schipholfonds.

Het Schipholfonds werkt met twee soorten subsidies: algemene en bijzondere subsidies. Bij algemene subsidies gelden de volgende voorwaarden:

 • maakt sportief bewegen mogelijk;
 • zorgt ervoor dat meer mensen méér en beter kunnen sporten;
 • is duurzaam in levensduur en milieuvriendelijk;
 • is openbaar toegankelijk;
 • wordt gedragen door eigen inbreng, d.m.v. vrijwilligers, acties, e.d.

Bij bijzondere subsidies gelden de volgende voorwaarden:

 • maakt direct sportief bewegen mogelijk;
 • zorgt ervoor dat meer mensen méér en beter kunnen bewegen;
 • is duurzaam in levensduur en milieuvriendelijk;
 • is openbaar toegankelijk;
 • wordt gedragen door een grote eigen inbreng, d.m.v. vrijwilligers, zelfwerkzaamheid, acties, e.d.;
 • heeft een groot bereik en is van betekenis in de omgeving;
 • kan niet worden gerealiseerd zonder een bijzondere donatie van het Schipholfonds.

Relevantie
Subsidies voor het projecten en activiteiten die duurzaam fysieke bewegen/sport stimuleren.

Instrument
Subsidie

Budget
Onbepaald.

Bijdrage
Algemene subsidies: voor projecten op het gebied van sportief bewegen tot een maximum van €15.000 per aanvraag.

Bijzondere subsidies: voor projecten op het gebied van sportief bewegen boven €15.000 en tot een maximum van €75.000 per aanvraag.

Looptijd
Doorlopend

Indieningtermijn
Voorafgaand aan project/activiteit.

Subsidiegever
Het Schipholfonds

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie.

Contact
Stichting het Schipholfonds
Telefoonnummer: (06) 46 19 88 18
E-mail: info@schipholfonds.nl

Line De Vos