Horizon 2020

Naam
Horizon 2020

Thema
Sportactiviteiten: innovatie en ontwikkeling

Doelstelling
Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatveranderingen, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.

Voorwaarden
Subsidieverstrekking is gekoppeld aan toepassing van bepaalde projectvormen (funding schemes).

Relevantie
Dit subsidieprogramma kent voor de sport diverse mogelijkheden, met name op het terrein van onderzoek en sport. Het programma subsidieert onderzoeksprojecten die een relatie hebben met gezondheid, voeding en sport als zodanig. Denk daarbij ook aan prestatie- en topsport.

Instrument 
Subsidie

Budget 
Het budget voor gezondheid bedraagt €7,4 miljard

Bijdrage
Afhankelijk van het project wordt in de meeste gevallen 70% tot 100% van de projectkosten vergoed.

Looptijd
2014-2020

Indieningtermijn
Doorlopend

Subsidiegever
Europese Commissie

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie.
 
Contact
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Telefoonnummer: (088) 042 42 42
E-mail: info@rvo.nl

Line De Vos