Jantje Beton

Naam
Jantje Beton

Thema 
 Sportactiviteiten: doelgroepenbeleid, sport voor kinderen
 
Doelstelling 
Ruim 3,6 miljoen kinderen in ons land zijn voor buitenspelen aangewezen op speciaal daarvoor ingerichte speelplekken. Deze zijn vaak verouderd, saai, onveilig, moeilijk bereikbaar of niet afgestemd op de leeftijdscategorie. Gelukkig zijn er buurtbewoners, jeugdclubs, verenigingen, scholen en vooral kinderen die hier iets aan willen doen. Jantje Beton ondersteunt hen bij het realiseren van plannen met voorlichting en een financiële bijdrage.
 
Voorwaarden 
De projecten moeten gericht zijn op speelplekken of buitenspeelactiviteiten. Verder moeten kinderen moeten een actieve rol hebben bij de ontwikkeling van het project.

Relevatie 
Financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van sport- en spelmogelijkheden bij onder andere jeugdclubs en sportverenigingen.
 
Instrument 
Subsidie / financiële bijdrage
 
Budget 
Voor de (her)inrichting van speelplekken is het budget onbepaald. 
Voor buitenspeelactiviteiten kan dankzij Fonds 1818 aan 100 aanvragen een financiële bijdrage worden geleverd voor een maximaal budget van €25.000.
 
Bijdrage
Voor de (her)inrichting van speelplekken:

  • Per project kan de bijdrage maximaal € 5.000 bedragen;
  • Elke lokale organisatie kan een aanvraag indienen mits het project het vrije buiten spelen stimuleert en de voorziening vrij toegankelijk is;
  • De aanvragende organisatie neemt na toekenning van de subsidie gedurende vier jaar minimaal twee keer deel aan de collecte of loterij van Jantje Beton;
  • Het project dient binnen 1 jaar nadat de bijdrage is toegekend gerealiseerd te zijn.

Voor de buitenspeelactiviteiten kan Jantje Beton dankzij Fonds 1818 dit jaar aan 100 aanvragen een financiële bijdrage leveren. Fonds 1818 en Jantje Beton ondersteunen de 1e 50 aanvragen uit de regio Den Haag e.o. Hiernaast ondersteunt Jantje Beton nog eens maximaal 50 aanvragen vanuit heel Nederland. Alle goedgekeurde aanvragen kunnen een maximale financiële bijdrage ontvangen van € 250,-.

Looptijd 
 Onbepaald

Indieningstermijn 
Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.
 
Subsidiegever 
Jantje Beton

Meer informatie
www.jantjebeton.nl 

Contact 
Jantje Beton
Telefoonnummer: (030) 244 70 00
E-mail: info@jantjebeton.nl

Line De Vos