Jeugdsportfonds

Naam

Jeugdsportfonds

  

Thema
Sportactiviteiten: doelgroepenbeleid, sport voor kinderen
Maatschappij, sociaal, participatie

 

Doelstelling
Het Jeugdsportfonds is gericht op het creëren van sportkansen voor kansarme kinderen. Het bestaat, naast het Jeugdsportfonds Nederland, uit een aantal lokale en provinciale fondsen. Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen leven met weinig geld, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Echter, de leeftijdsgrens kan per lokaal fonds verschillen. Raadpleeg daarvoor de spelregels van het desbetreffende Jeugdsportfonds.

 

Voorwaarden
Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dat kunnen alleen professionals uit het onderwijs, de hulpverlening en de gezondheidzorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de betreffende gemeente.

Er wordt alleen een bijdragen aan sportverenigingen gegeven die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF voor de volgende sporten: 

  • Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
  • Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)
  • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
  • Racketsport (tennis, badminton, squash)
  • Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

 

Relevantie

Het Jeugdsportfonds is van belang voor sportprojecten die zich richten op kansarme kinderen.

 

Instrument

Subsidie

 

Budget

Onbepaald

 

Bijdrage
Het Jeugdsportfonds betaalt contributies en benodigde attributen tot een maximaal bedrag van € 225 per jaar. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn.

 

Looptijd

Doorlopend

 

Indieningtermijn

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

 

Subsidiegever

Jeugdsportfonds

 

Meer informatie

www.jeugdsportfonds.nl/

 

Contact               

Afhankelijk van uw locatie kunt het beste contact opnemen met een fonds bij u in de buurt. Voor de verschillende locaties van provinciale en lokale jeugdsportfondsen klik hier.

Line De Vos