Johan Cruyff Foundation

Naam
Johan Cruyff Foundation

Thema
Sportactiviteiten: doelgroepenbeleid, jongeren, gehandicapten
Randvoorwaarden: accomodatie

 
Doelstelling
De Johan Cruyff Foundation wil niet alleen dat de activiteiten die zij steunt met sport en spel te maken hebben, maar ook dat de uitvoering ervan op sportieve wijze wordt gerealiseerd. Veel elementen uit de sportwereld, zoals het spelen in teamverband en een grote mate van inzet, zijn ook belangrijk bij het realiseren van projecten. De Cruyff Foundation heeft een aantal criteria & procedures geformuleerd waaraan projecten moeten voldoen voordat ze een steuntje in de rug krijgen. Samenwerking en eigen inzet zijn daarbij van het grootste belang.

 

Voorwaarden

  • De doelstelling van het project komt overeen met de doelstelling van de Johan Cruyff Foundation;
  • Projecten dienen gericht te zijn op het stimuleren van actieve deelname van kinderen/jongeren in sport-, spel- en bewegingsactiviteiten;
  • Projecten dienen gericht te zijn op minder kansrijke jeugd en/of jeugd met een beperking. Speciale aandacht gaat uit naar projecten voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking;
  • De voorkeur gaat uit naar projecten gericht op jeugd t/m 18 jaar, uitzonderingen daargelaten;
  • De voorkeur gaat uit naar aanvragen met een lange termijn perspectief, met uitzicht op onafhankelijke voortzetting. Eenmalige steun is daarentegen wel mogelijk;
  • De steun vragende organisatie en/of groep dient ondernemend en actief betrokken te zijn bij het project;
  • Een subsidieaanvraag dient minimaal twee maanden voor aanvang van het project/activiteit te worden ingediend;
  • De Cruyff Foundation steunt geen aanvragen die gericht zijn op individuen;

Relevantie
De Cruyff Foundation draagt bij aan diverse aspecten van sport waaronder accommodaties.

Instrument
Financiële vergoeding

Budget
Onbepaald

Bijdrage
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per project of activiteit. Voor het aanleggen van een Cruyff Court is een bedrag van €50.000 beschikbaar.
 
Looptijd
Doorlopend

Indieningtermijn
Een subsidieaanvraag dient minimaal twee maanden voor aanvang van het project/de activiteit te worden ingediend.

Subsidiegever
Johan Cruyff Foundation

Meer informatie
www.cruyff-foundation.org  

Contact
Johan Cruyff Foundation
Telefoonnummer: (020) 305 77 66
E-mailadres: info@cruyff-foundation.org

Line De Vos