Johanna Kinderfonds

Naam
Het Johanna KinderFonds

Thema
Sportactiviteiten: doelgroepenbeleid, kinderen, gehandicapten

Doelstelling
Kinderen met een beperking willen gewoon deelnemen aan de samenleving. Zelf keuzes maken en samen met leeftijdsgenoten spelen, sporten, dansen, leren, wonen en werken. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarbij is hulp nodig. Voor de verbetering en vernieuwing van de behandeling van aandoeningen. Voor de verbetering van zorg en onderwijs om de kinderen en jongeren te stimuleren en uit te dagen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Maar ook voor de extra kosten van het gewoon meedoen in bijvoorbeeld het sporten.

Voorwaarden
Alleen kosten die direct samenhangen met het realiseren van het project komen in aanmerking voor financiering. Bijvoorbeeld:

 • personele kosten
 • reis- en accommodatiekosten
 • drukwerkkosten
 • bepaalde materiële kosten

De volgende aanvragen komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
Aanvragen van:

 • natuurlijke rechtspersonen (individuele personen)
 • andere fondsen en
 • zogenaamde stichtingen 'Vrienden van ...' 

Aanvragen voor projecten;

 • die reeds van start zijn gegaan
 • die zich beperken tot een bepaalde politieke of religieuze groepering. 

Aanvragen voor projecten gericht op;

 • fundamenteel medisch wetenschappelijk onderzoek
 • bouwen en bouwkundige aanpassingen
 • individuele hulp en voorzieningen

De volgende kosten komen niet voor financiering door het fonds in aanmerking;

 • exploitatiekosten (de jaarlijks terugkerende kosten voor de reguliere activiteiten van een organisatie) 
 • kosten die door de lokale of landelijke overheden gedragen zouden moeten worden.
 • Kosten voor symposia, congressen en studiedagen worden alleen in uitzonderlijke gevallen gefinancierd.

Relevantie
Subsidies voor (sport)projecten en activiteiten die stimuleren dat kinderen met een beperking zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Instrument
Subsidie

Budget
Onbepaald.

Bijdrage
Afhankelijk van het project/activiteit. Aanvragen voor bedragen tot € 10.000,- kunnen sneller afgehandeld worden onafhankelijk van beoordelingsrondes. Bij aanvragen tot € 25.000,- wordt het besluit genomen door de Adviescommissie Projecten van het fonds (5-6 beoordelingsrondes per jaar). Bij aanvragen boven de € 25.000,- wordt het besluit door het Bestuur genomen (4 beoordelingsrondes per jaar).

Looptijd
Doorlopend

Indieningtermijn
Voorafgaand aan project/activiteit. Voor aanvragen voor Wetenschappelijk Onderzoek en voor grote Zorgvernieuwende Projecten hanteert het Johanna KinderFonds in 2016 twee subsidierondes. Sluitingsdata hiervoor in 2016 zijn: 29 februari en 31 augustus.

Subsidiegever
Johanna KinderFonds

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie.

Contact
Het Johanna KinderFonds
Telefoonnummer: (026) 352 69 81
E-mailadres: info@johanna.org

Line De Vos