LIFE

Naam
LIFE

Thema
Randvoorwaarden: accomodatie
Maatschappij: duurzaamheid
 
Doelstelling
Het programma ondersteunt ontwikkelings,- implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:  

  • natuur en biodiveristeit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden);
  • Milieu en efficient hulpbronnengebruik (pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieen);
  • Klimaatverandering (adatatie en mitigatie)

Voorwaarden
Een LIFE project:

  • is gericht op demonstratie, ‘best practice’ of innovatie;
  • heeft een looptijd tussen de twee en vijf jaar;
  • heeft minimaal één aanvrager (aangeraden wordt met niet meer dan vijf partners een voorstel in te dienen);
  • bevat geen fundamenteel onderzoek;
  • vindt plaats binnen een van de EU-lidstaten;
  • komt niet in aanmerking voor andere Europese financieringsinstrumenten.

Relevantie
De relevantie voor de sport ligt met name in de relatie tussen accommodaties en energie en milieu. Te denken valt aan energiebesparing en gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Instrument
Subsidie

Budget
Voor de totale periode van 2014-2020 is een budget van €3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa. Daarvan is 7% voor het subprogramma Milieu en 25% voor het subprogramma Klimaat. Voor 2016 is € 239 miljoen beschikbaar voor heel Europa voor traditionele projecten (1 probleem in een gebied of uitproberen van een technologie) op het gebied van klimaat, milieu/grondstoffen, natuur/biodiversiteit en bestuur en informatie. Naast traditionele projecten kent LIFE ook integrale projecten (op nationale schaal werken aan problemen die uitvoeren van strategische programma’s belemmeren). Hiervoor is een budget van €95,2 miljoen voor heel Europa, en €960.000 voor de voorbereiding van integrale projecten (TA, Technical Assistance projects). Tenslotte reserveert de EU €1,92 miljoen voor Preperatory projects over vastgestelde thema’s.

Bijdrage
Een project kan 60% subsidie krijgen. Soms 75% als het bij natuurprojecten gaat om prioritaire habitats of soorten.

Looptijd
2014-2020

Indieningtermijn
De nieuwe termijn gaat open rond 19 mei 2016 en sluit op 7 september 2016 (klimaatprojecten), 12 september 2016 (milieu/grondstofefficiency) of 15 september 2016 (natuur/biodiversiteit en milieu/bestuur en informatie). Voor bepaalde soorten projecten gelden andere deadlines. De richtlijnen met toelichtingen en criteria en de evaluatiecriteria vindt u op de website van de EU.

Subsidiegever
Europese Unie
 
Meer informatie
Klik hier voor meer informatie

Contact
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Telefoonnummer: (088) 042 42 42
E-mailadres: info@rvo.nl / life@agentschapnl.nl

Line De Vos