Programma Preventie

Naam

Programma Preventie

  

Thema
Sportactiviteiten: innovatie en ontwikkeling
Maatschappij: gezondheid

 

Doelstelling

Het 5e Programma Preventie levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het NPP ‘Alles is gezondheid…’ bepaalt de komende jaren naast de uitvoeringsagenda ook de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering. Van de onderzoeksprogrammering is het 5e Programma Preventie een belangrijk onderdeel. Zoals bekend is het 5e Programma Preventie een van de programma’s van het Preventiekader. Alle programma’s van het Preventiekader sluiten aan bij de domeinen van het NPP. Een integraal gezondheidsbeleid vereist samenwerking en afstemming tussen diverse gebieden. Van het 5e Programma Preventie zijn de specifieke onderzoeksdomeinen: 
1. Opvoeding en onderwijs; 
2. Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving; 
3. Werk(en) is gezond; 
4. Preventie in de zorg; 
5. Vroege opsporing. 

Voorwaarden
Voorwaarden zijn afhankelijk van de projectaanvraag. Meer informatie is terug te vinden op de website.

Relevantie
In het kader van dit programma wordt subsidie verleend voor het vergaren van kennis over de breedte, integrale aanpak van het NPP en de indeling van domeinen.
 

Instrument

Subsidie

 

Budget

€34,5 miljoen

 

Bijdrage

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

 

Looptijd

2014-2018

 

Indieningtermijn

Afhankelijk van het deelprogramma. 
 

Subsidiegever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.
 

Contact
Jeanet Bruil
Telefoonnummer: (070) 349 52 36
E-mail: preventie@zonmw.nl

Line De Vos