Provincie Limburg, subsidieregels sport 2016-2019

Naam
Subsidieregels sport 2016-2019, provincie Limburg

Thema
Sportactiviteiten
Randvoorwaarden: accomodaties

Doelstelling
Stimuleren van projecten/activiteiten passend binnen één of meerdere van onderstaande speerpunten die bijdragen aan de uitvoering van het beleid zoals beschreven in het beleidskader Sport 2015-2019: Accentennotitie Sport 'Limburg beweegt!' en het Uitvoeringsprogramma Sport oktober 2015-2017 'Sportend Limburg bereikt meer':

1. Sporttakken algemeen;
2. Breedtesport;
3. Talentontwikkeling;
4. Sportevenementen; en/of
5. Sportaccommodaties.

Voorwaarden
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als:
  1. aanvrager een duidelijke relatie met Limburg heeft op basis van werkterrein; en
  2. het project of de activiteiten grotendeels in Nederlands-Limburg plaatsvinden.
 • Binnen deze regeling is voor eenzelfde (terugkerend) project/activiteit éénmaal per kalenderjaar subsidie mogelijk.
 • Een project op het gebied van speerpunt- of kernsporten dient onderdeel uit te maken van het Werkplan van het Platform voor de Speerpunt- of Kernsporten. Indien een dergelijk platform in de zin van artikel 3, derde lid van de regeling nog niet is opgericht dan dient het project onderdeel uit te maken van het sporttakplan van de betreffende sportbond en/of aan te sluiten bij het Uitvoeringsprogramma Sport 2015-2017.

In het beleidskader Sport 2015-2019: Accentennotitie Sport “Limburg beweegt!” en het Uitvoeringsprogramma Sport oktober 2015-2017 “Sportend Limburg bereikt meer” staan per speerpunt eventueel nog aanvullende voorwaarden genoemd.

Relevantie
Subsidie voor het stimuleren van sportprojecten en/of -activiteiten binnen de provincie Limburg die bijdragen aan de uitvoering van beleid zoals beschreven in het beleidskader Sport 2015-2019.

Instrument
Subsidie

Budget
Subsidieplafond voor 2016:

Werkplan platform speerpunten-, kern- en kanssporten

 • Sporttakcoördinator: €140.000
 • Bestuurskosten van een platform: €60.000
 • Breedtesportstimuleringsactiviteiten: €250.000
 • Talentontwikkeling (uitvoering van nationale en regionale trainingsprogramma's): €300.000
 • Evenementen (wielrennen, paardensport, triatlon en running handbal): €297.500

Sportaccommodaties

 • Sportaccommodaties ten behoeve van nationale en/of regionale trainingscentra: €70.000
 • Veilige wieleromgeving: €500.000
 • Hippische koplopersomgeving: €140.000

Bijdrage
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

Looptijd
Het beleidskader Sport heeft een looptijd tot 1 januari 2020. Het Uitvoeringsprogramma “Sportend Limburg bereikt meer” heeft een looptijd van oktober 2015 - oktober 2017.

Indieningtermijn
1. De subsidieaanvraag dient ten minste 8 weken voor de aanvang van het project/de activiteiten en uiterlijk 1 december 2019 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.
2. Voor projecten die starten in de periode maart, april en mei 2016 geldt de 8 weken termijn niet, maar de aanvraag dient wél vóór aanvang van het project, respectievelijk de activiteiten, te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

Subsidiegever
Provincie Limburg

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie

Contact
Beleidsmedewerker: Anita Marx
Telefoonnummer: 06 46217741
E-mail: ajm.marx@prvlimburg.nl 
 
Subsidieverlener: Yvon Poolen-Loeffen
Telefoonnummer: (043) 389 75 35
E-mail: yat.loeffen@prvlimburg.nl 
 
Subsidieverlener: Esther Camp
Telefoonnummer: (043) 389 75 43
E-mail: e.camp@prvlimburg.nl

Line De Vos