Reserve leefbaarheid krimgebieden, Groningen

Naam 
Reserve leefbaarheid krimpgebieden, Groningen

Thema 
Maatschappij: sociaal, leefbaarheid bevorderen

Doelstelling 
Bijdragen aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat hierbij om vraagstukken op het terrein van wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, sociaaleconomische vitalisering, kwetsbare groepen en voorzieningen.

Subsidie wordt verleend voor:

  • Bouwkundige investeringen
  • Procesbegeleiding, zoals het inhuren van deskundigheid die worden betrokken bij onderzoek, analyse en uitvoering van de maatregelen en uit te voeren krimp gerelateerde activiteiten.

Voorwaarden 
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus die betrokken zijn bij krimpprojecten. 
Projecten moeten te maken hebben met bevolkingsdaling, gedragen worden vanuit de samenleving en worden uitgevoerd in een van de drie Groninger krimpregio’s.

Relevantie 
Sportprojecten die bijdragen aan de leefbaarheid van krimpgebieden komen in aanmerking.

Instrument
Subsidie

Budget 
Jaarlijks 3 miljoen euro

Bijdrage 
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag verschillend per thema, project of activiteit.

Looptijd 
2011- 2020

Indieningtermijn 
Aanvragen worden twee keer per jaar behandeld met 1 april en 1 oktober als sluitingsdatum.

Subsidiegever 
Provincie Groningen

Informatie 
Klik hier voor meer informatie

Contactpersoon 
Dorine Sibbes
Telefoonnummer: (050) 316 48 21
E-mail: d.sibbes@provinciegroningen.nl

Tineke Flik
Telefoonnummer: (050) 316 47 61
E-mail t.flik@provinciegroningen.nl

Line De Vos