Multiskills

Ontwikkelen doet een kind op elke locatie waar hij of zij komt. Op school krijgen ze les, in de speeltuin leren ze vallen, op straat leren ze fietsen en verkeer inschatten,... Op de sportvereniging leren ze bewegen, later leren ze sporten en eventueel nog later leren ze topsporter te zijn of blijven ze hun leven lang sporten.

Sportverenigingen en bonden hebben lang gedacht dat vroegspecialisatie noodzakelijk was om meer topsporters te creëren. Ondertussen is op grote schaal bewezen dat vroegspecialisatie vaker een negatieve invloed heeft op het kind. Door het eenzijdig sporten en focussen op deze sport zijn blessures veel sneller aanwezig en ligt de prestatiedruk gevoelsmatig zo hoog dat kinderen in een later stadium sneller afhaken.

Beter is om onder de leeftijd van 12jaar niet bezig te zijn met prestatie, maar met een zo breed mogelijke ontwikkeling. Dit wil zeggen veel variatie aan sporten waarin wedstrijdelement veel meer achtergeschoven is. Het fungehalte en het gevoel bij elke gelegenheid te groeien in de sport is veel belangrijker voor de fysieke en psychische ontwikkeling van het kind.

Dit wil dus zeggen dat we hen veel verschillende sporten moeten laten doen en daarin zo breed mogelijk moeten helpen ontwikkelen. Het gaat dus niet meer om dat toernooi maar om al die kleine succesjes die ze elke keer weer meekrijgen. Dit stimuleert namelijk om nog meer te willen dus nog meer uitgedaagd te willen worden.

Het amerikaanse LTAD model (Long Term Athlete Development) beschrijft dit eveneens. Hierin wordt elke leeftijd ingedeeld in een categorie met daarnaast de ontwikkeldoelen en de prestatieve ervaringen of uiteindelijk prestatieve doelen (worden pas gesteld in leeftijd na 18jaar!).

Dit model gebruik Sportjeal als basis om aan kinderen sporttrainingen te geven. We geven dus training waarin motorisch brede ontwikkeling, fun, uitdaging en het leren trainen of leren herhalen bovenaan staan.

Om er voor te zorgen dat al deze facetten aangeraakt worden werken we met een 4 blokken model om training te geven. Deze 4 blokken zijn zo ontwikkeld dat kinderen elke training alles krijgen waar het lichaam en de geest behoefte aan heeft om te groeien in ontwikkeling.

Het gaat tijdens de training niet meer om het kunstje van de bal in het doel en de service over het net, maar juist het proces om uiteindelijk elk kind die service of die trap op een motorisch goeie manier te laten uitvoeren en hen daar ook nog eens succes in te laten beleven.

Als wij als trainers alleen maar focussen op dat eindresultaat, leggen we erg veel druk bij het kind, terwijl we kunnen focussen op al die verschillende facetten, waardoor succesgevoel makkelijk is te bereiken en dus uiteindelijk dat schot of die service vanzelf gaan gebeuren en dit voor ieder kind op zijn tijd.

Op zijn tijd is erg belangrijk in onze visie, want ieder kind ontwikkelt op eigen tempo. Dit tempo is nog steeds vaak de keuze om kinderen in te delen in prestatieve of betere teams en andere in mindere teams met dan ook vaak nog eens niet overal dezelfde capaciteit aan trainers, waardoor deze ontwikkeling nog meer in disbalans geraakt. Sportjeal kiest voor balans en brede ontwikkeling onder de 12jaar, maar ook in het vervolgtraject wordt vrij laat gekozen in prestatie en breedtesport.

In de multiskills voor leeftijden onder de 12 zorgt Sportjeal met de  4 blokken training voor deze brede ontwikkeling en wordt steeds gezocht naar fun en uitdaging. Voor uitdaging laten we ze soms alleen, maar vaker in teamverband drills uitvoeren. Op deze manier versterken ze elkaar wat het fungehalte enorm bevordert.

Sportverenigingen

Sportjeal biedt deze manier van werken aan bij uw vereniging en uw sport. We zijn al actief binnen de volleybalwereld in de CMV-opleiding.

We begrijpen als geen ander dat uw sport niet verloren mag gaan, dus gaan we onze manier van werken vertalen in uw sport. Dat is soms eenvoudig zichtbaar, maar soms vraagt dit enige uitleg. Een voorbeeld bij volleybal: waarom laten we hen met de voet een bal passen naar een maatje, dit doen we om het voetenwerk en de balans te bevorderen. Zo zullen we in voetbal ook gebruik maken van armen en andere bewegingen die in eerste instantie niet lijken op de sport.

Bent u op zoek naar een andere manier van werken, een eenvoudige implementatie van brede ontwikkeling binnen de vereniging? Neem zeker even contact met ons.

Scholen

Sportjeal biedt deze lessen aan als aanvulling op uw programma.

We bieden ook clinics en workshops waarin we sportleraren en docenten meenemen in mogelijkheden van bewegen in het sportlokaal, maar ook tijdens de wiskundeles.

Interesse? Neem zeker even contact met ons.