Op zoek naar meer leden?

  • Wil je groeien op sportief vlak?
  • Wil je inclusief aanbod op je vereniging?
  • Wil je een afdeling van je vereniging groter maken?

Ledenwerving kan een hoop problemen op de vereniging oplossen. Meer leden betekent ook meer handjes.

Wij helpen je groeien door middel van sportspecifieke ondersteuning en een verbreding in je sportaanbod.

“Ledenbehoud is net zo belangrijk als ledenwerving”
- Rogier van Meggelen, Sportjeal

Groeien

Meer leden op je vereniging gaat zowel over werving als over behoud. Een kwalitatief betere vereniging is in staat makkelijker leden te werven en te behouden.  

Wij bieden hiervoor de volgende sportspecifieke producten geïnspireerd door LTAD, ASM, Multiskillz, Bodymap, GALM en MRT:

  • Gecombineerde leerlijnen voor de (jeugd)opleiding
  • Top- en breedtesport programma’s inclusief een gedegen selectiebeleid

Maar ook via een ruimer aanbod dan de eigen core-business is ledenwerving te te realiseren. Hiervoor bieden wij de implementatie van de volgende programma’s:

  • Speeltuin: beweeglessen voor ouder en kind (2-6 jaar)
  • Skilldrillz: breed motorische leerlijn voor kinderen van 6-12 jaar, steeds met een knipoog naar het sportspecifieke
  • Multisport: Samenwerking met verenigingen uit de omgeving waarin kinderen tot 14 jaar meerdere sporten kunnen proeven
  • Boostcamps: voor tieners vanaf 14 jaar zonder sportachtergrond of afgevallen. Een coachingsprogramma waarin beweging hen terug naar de sport brengt.
  • Senioren sport (GALM)

Toch op zoek naar meer maatwerk? Wij doen niets lievers dan nieuwe dingen ontwikkelen en samen met anderen vorm geven.

Neem contact op met Sven om naar de mogelijkheden te kijken.